Pravilnik SerbianCafe mreže

- PRAVILNIK -

UVODNA NAPOMENA

Sajt Serbiancafe nije odgovoran za sadržaj i prikladnost informacija, komentara, tekstova, podataka, audio i vizuelnih prikaza, te drugog sadržanog materijala, a koji nije iskljucivo i samo postavljen od strane Serbiancafe-a.

Svaki korisnik ovog sajta je odgovoran za sadržaj svoje poruke koju objavi na sajtu. Sajt je interaktivan, i poruke se objavljuju cim ih korisnici napišu. Korisnici sami snose odgovornost za sadržaj svojih poruka.

Korišcenjem ovog sajta prihvatate da internet nije siguran medij, te da poseta ovom sajtu, komunikacija kao ni korisnicke informacije ne mogu da budu osigurane.

OPŠTE ODREDBE

SerbianCafe je sajt prevashodno namenjen za licnu upotrebu svakog pojedinacnog korisnika.

Svaki drugi vid upotrebe sajta, direktan ili indirektan, u komercijalne svrhe i/ili druge slicne namene je strogo zabranjen.

Korisnici sajta mogu raspravljati i pisati o razlicitim temama, ako su svrsishodne i ne odstupaju od osnovne namene sajta.

Diskusije se moraju voditi tolerantno, uz poštivanje pravila koja su navedena u nastavku ovog Pravilnika.

PRAVILA ZA KORISNIKE

Sva medunarodna prava koja garantuju slobodu govora važe i ovde, ukoliko korisnik svojom izjavom ne krši neku od tacaka ovog Pravilnika.

Ukoliko se korisnik ponaša u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, najpre ce biti opomenut, zatim zamoljen da dobrovoljno napusti sajt (tako što više nece posecivati ovaj sajt), a u krajnjem slucaju ce mu biti zabranjen pristup sajtu, tj. bice 'banovan'.

Administratori ovog sajta zadržavaju pravo da odmah upotrebe zadnju opciju, ukoliko se korisnik sajta ponaša krajnje nedolicno.

Ukoliko korisnik sajta nenamerno prekrši ovaj Pravilnik, operateri sajta ce mu obrisati spornu poruku, a on ce biti zamoljen da procita ovaj Pravilnik. Ukoliko korisnik nastavi da krši Pravilnik, cesto i/ili namerno, primenice se postupak opisan u prethodnom pravilu.

Korišcenjem sajta SerbianCafe prihvatate i obavezujete se da ni na koji nacin necete:

    Kršiti odredbe ovog Pravilnika
    Vredati, provocirati, omalovažavati i/ili prozivati druge korisnike i/ili operatere na osnovu rasne, verske, nacionalne, etnicke, politicke i/ili bilo koje druge pripadnosti i/ili orijentacije, bilo ono javno ili putem privatnih poruka. Polna diskriminacija i nipodaštavanje na osnovu iste su takode zabranjeni. Zabranjeno je i propagiranje verskog i seksualnog opredeljenja.
    Otvoreno i namerno provocirati i/ili omalovažavati druge korisnike i/ili operatere, izazivati sukobe i svade
    Svojim porukama narušavati tudu privatnost i otkrivati identitet drugih korisnika i/ili operatera bez njihove saglasnosti. Pod ovim se podrazumeva svako objavljivanje tudih fotografija u postovima ili korišcenje (zloupotreba) licnog imena i prezimena drugog korisnika i/ili operatera
    Korištiti provokativne nickove. Termin "provokativno" u ovom smislu podrazumeva i fotografije seksualno eksplicitnih scena, slike politicara, politicka i verska obeležja i sl.
    Otvarati više korisnickih naloga
    Psovati, prozivati i upotrebljavati "govor mržnje" po bilo kom osnovu
    Objavljivati eventualne licne sukobe sa dgurim korisnikom i/ili operaterima javno na kanalu vec u tu svrhu koristiti private poruke
    Objavljivati linkove i slike sa pornografskih ili stranica sa nekim drugim sadržajem koji izlazi iz granica dobrog ukusa, kao i javno raspravljati o istom
    Objavljivati obiman tekst (tzv. ! velike kolicine teksta na chat, cime opterecuje server i usporava chat. Flood je zabranjen na svakom chat kanalu i rezultira baniranjem sa chata korisnika koji flooda
    Pozivati na aktivnosti koje za posledicu mogu imati zakonske sankcije
    Distribuirati sadržaj sa ovog sajta  u bilo koje osim u nekomercijalne svrhe, uz obaveznu napomenu da je sadržaj preuzet sa ovog sajta, i uz obavezno navodenje adrese sajta. Za sve ostale vidove distribucije (narocito za Pravilnik), obavezni ste da prethodno zatražite odobrenje od vlasnika sajta SerbianCafe.